Η Οστεοπαθητική επιστήμη είναι ένα σύστημα ολιστικής αξιολόγησης και θεραπείας που αναγνωρίζει παθολογίες και δυσλειτουργίες στην ανθρώπινη κατασκευή, και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και διόρθωσή τους.

Η Οστεοπαθητική δίνει βάση πρωτίστως στην εμβιομηχανική λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος, δια μέσου του νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα πρoβλήματα δομής του σώματος και στις παθολογίες που προέρχονται από τις μηχανικές ανισορρoπίες.
Τα υπόλοιπα συστήματα όπως γαστρεντερικό, καρδιαγγειακό, πνευμονολογικό, ενδοκρινολογικό και γεννητικό – ουροποιητικό παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της Οστεοπαθητικής είναι ότι κατανοεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης δομής και αντιλαμβάνεται τον ασθενή ως ενιαίο σύνολο. Δηλαδή, λαμβάνει υπόψη το σώμα την βιοχημεία και τη ψυχολογία του ατόμου.

Οι αρχές που διέπουν την Οστεοπαθητική είναι:

  • Το σώμα είναι ένα σύνολο
  • Η κατασκευή και η λειτουργία είναι αλληλένδετα συνδεμένες
  • Το σώμα κατέχει αυτό-ρυθμιστικούς μηχανισμούς
  • Το σώμα έχει την εγγενή ικανότητα να αμύνεται και να επιδιορθώνεται
  • Όταν η φυσιολογική προσαρμοστικότητα διακόπτεται ή όταν περιβαλλοντικές αλλαγές ξεπερνούν την ικανότητα του σώματος για αυτοσυντήρηση, τότε δημιουργούνται οι συνθήκες πρόκλησης ασθένειας
  • Η κίνηση των σωματικών υγρών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας
  • Το νευρικό σύστημα είναι ένας ζωτικός παράγοντας για τον έλεγχο των σωματικών υγρών
  • Υπάρχουν σωματικά στοιχεία στην ασθένεια που δεν είναι μόνο εκδηλώσεις της ασθένειας αλλά και οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση της νόσου.

Η Οστεοπαθητική δεν αποτελεί μια εναλλακτική της συμβατικής ιατρικής αντιμετώπιση, αλλά μια ανεξάρτητη πειθαρχία που προσφέρει στον ασθενή ανεκτίμητη βοήθεια προς την πραγματική δυνατότητα της θεραπείας του.